Tools

<< >>

“Performance” is een mooie verzamelnaam voor alles wat bereikt wordt op enig moment. Wij associëren performance aan van te voren vastgestelde verwachtingen die we op verschillende wijze registreren.

Een Businessplan is dan uitgewerkt in afdelingsplannen en deelplannen per aandachtsgebied, de gewenste output van de hoofd- en sub-processen worden in meetbare omschrijvingen vastgelegd en met de individuele medewerker worden afspraken gemaakt over de gewenste prestaties en de ondersteuning die daarbij vanuit het bedrijf geboden wordt. Dit laatste weer vastgelegd in een functionerings- en beoordelingsmethodiek.

Op dit werkterrein van performance ontwikkeling en changemanagement is V+P Performance Development al vele jaren actief. Daarbij staan consultancy, opleiding en training centraal. Samen met professionals op deze werkterreinen zijn er vele mooie verandertrajecten gerealiseerd binnen allerlei soorten bedrijven, instellingen en organisaties.

V+P Performance Development ontwikkelde speciaal voor bedrijven en instellingen die op deze wijze willen werken aan performance ontwikkeling, samen met Compano bv, een overzichtelijk online systeem voor registratie van al deze zaken. Hiermee ontstaat een mogelijkheid om permanent de performance te registreren, te evalueren, te communiceren en zodoende te verbeteren waar nodig.

V+P Performance Development noemt haar verzameling ontwikkelde modules:

het “V+P Performance Development Systeem (PDS)”

Het PDS valt uiteen in de modules:

  1. Business Registratie Systeem (BRS) voor registratie van business-en afdelingsplannen
  2. Proces Performance Systeem (PPS) voor registratie van processen, inclusief flowcharts en administraties, en de gemeten resultaten/prestaties.
  3. Individuele Performance Systeem (IPS) voor registratie van de afspraken en de gerealiseerde performance van het management en de medewerkers(functioneren en evalueren/beoordelen)

Er kan een keuze gemaakt worden tussen afzonderlijke modules of combinaties.

Voor het gebruik van alle systemen geldt uiteraard dat een goede introductie en begeleiding een voorwaarde is.

Professionele consultants verbonden aan V+P Performance Development ondersteunen de implementatie waarbij de vele aspecten van change management bijna altijd een rol spelen. Hierover leest u meer bij de rubrieken “Consultancy , Coaching en Opleiding & Training”.