Proces Performance Systeem

Proces Performance Systeem

Deze module stelt u in staat de processen en KPI’s binnen uw organisatie(s), afdelingen en businessunits te registreren en de resultaten inzichtelijk te krijgen. Het systeem kent een eenvoudig invoersysteem zodat u snel aan de slag kunt. Het systeem kan worden ingericht met zowel “zachte” als “harde” gegevens.

Het biedt de mogelijkheid om zowel de input als de output te registreren. Dit maakt eventuele problemen in de keten zichtbaar. Het beoordelen van de performance is een periodieke activiteit. De gegevens van vorige beoordelingen, tot dertien per proces, worden opgeslagen en weergegeven in het dashboard. Hierdoor zijn trends af te lezen en kunnen de juiste discussies gevoerd worden!

Er kan daarnaast worden ingezoomd op afdelingsniveau of juist uitgezoomd op de gehele organisatie. Ook kan er snel gefilterd worden op specifieke performances, bijvoorbeeld wanneer alle gehaalde of niet gehaalde targets weergegeven moeten worden.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een dashboard van een afdeling financiële administratie. U ziet de afdeling, twee maal het proces (output en input), de gestelde norm en de beoordeling die hierop afgegeven is over enkele maanden.

pps 1
Visuele aspecten: Gebruik van kleuren en tekens in het systeem

Goedlopende processen worden weergegeven in groen, geringe afwijkingen in blauw, ernstigere afwijkingen worden in geel en rood weergegeven. De verschillen in input en output zijn herkenbaar aan de vorm vierkant of rond. Door op het symbool te klikken verschijnt het invoerscherm met de toelichting op de beoordeling. Met dit visuele dashboard zijn trends zichtbaar en kan er door de organisatie snel en doeltreffend gestuurd worden op de resultaten.

INVOEREN VAN PERFORMANCES

Middels een eenvoudig invoerscherm kunt u, veelal in aanwezigheid van de verantwoordelijke medewerkers, de vastgestelde performance aanklikken en  een toelichting geven in speciaal daarvoor bedoelde tekstvakken. Hieronder ziet u een voorbeeld van een invulscherm.

Proces Performance Systeem
De performance invoerwizard

 

VRIJE VELDEN

In de vrije velden kunnen we de achterliggende processen opslaan. Dit kan op vele manieren, u importeert bijvoorbeeld de visiotekening van uw proces, zodat op ieder gewenst moment er gekeken kan worden naar wat de architectuur van het proces is.

Proces Performance Systeem