Prijsmodel

Het Performance systeem is een abonnementsmodel en is daarmee een zogenaamd Pay for Use systeem; U betaalt dus alleen wat u daadwerkelijk gebruikt. Maandelijks kan er gemakkelijk geschakeld worden in aantallen licenties of functionaliteiten.

Het systeem is zoals gezegd modulair opgebouwd en kan daarmee gefaseerd worden ingevoerd. U betaalt in eerste instantie een maandelijkse fee voor de functionaliteit (de modules) en vervolgens voor het aantal gebruikers. Bij grotere aantallen licenties wordt gewerkt met een prijsstaffelmodel.

De gebruikerslicenties zijn volwaardige licenties waaraan rechten en rollen gehangen worden. In het model gaan we er vanuit dat ieder afdelingshoofd, teamleider en/of leidinggevende welke actief met het systeem gaat werken een gebruikerslicentie afneemt. Daarnaast is het mogelijk om zogenaamde leeslicenties af te nemen. Gebruikers met deze licentie krijgen alleen leesrechten in het systeem en kunnen dus geen wijzigingen doorvoeren. Leeslicenties zijn uiteraard goedkoper dan volwaardige gebruikerslicenties en zijn ideaal bij het selectief ter beschikking stellen van informatie. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld medewerkers welke alleen hun eigen personeelsdossier kunnen inzien of (top)managers en externe partijen welke zelf niet actief met het systeem werken maar wel inzicht willen verkrijgen in de performance van mens en organisatie.

Functionaliteit wordt ingericht en afgerekend op basis van modules per organisatie entiteit en/of per business unit.