Over ons

V+P Performance Development is het resultaat van ruim 25 jaar werken binnen de wereld van consultancy, opleidingen, training en coaching. Kenmerkend is de ondersteuning bij het ontwikkelen van kwaliteitsprogramma’s, verandertrajecten en samenwerkingsverbanden waardoor het management en de medewerkers voor flinke uitdagingen kwamen te staan.

Onze kracht zit dan ook in het leveren van maatwerk binnen deze veranderende werkomgevingen waarbij performanceverbetering, zowel intern als extern, het centrale thema is. Management en leiderschap gaan dan voorop, gevolgd door training op zelfinzicht, teamontwikkeling en samenwerking en het verhogen van noodzakelijke vaardigheden.

Tevens ontwikkelen we op verzoek van onze klanten instrumenten die de performance zichtbaar en communiceerbaar maakt. Dit varieert van het opstellen van businessplannen en afdelingsplannen, procesevaluaties in een overzichtelijk dashboard tot passende functionerings- en beoordelingssystemen. De instrumenten, onze performancetools, zijn nu online beschikbaar zodat papierloze en beschikbare informatie over de performance, real-time, zichtbaar en bespreekbaar is op alle gewenste niveaus binnen de organisatie.

Omdat er veel disciplines nodig zijn voor de werkzaamheden bij onze klanten werken we nauw samen met professionals en bureaus waar we in de loop van de jaren een band mee opbouwden en die onze hoge eisen voor kwaliteit als vanzelfsprekend ervaren. Hierdoor mogen wij al jaren werken voor toonaangevende organisaties binnen het bank- en verzekeringswezen, de ICT-branche, de zorgsector en het hogere en universitair onderwijs.

De basis van al het werk is onze betrokkenheid bij zowel de individuele medewerker, het management en de uitdagingen waar zij voor staan. Onze inspanningen moeten er mede voor zorgen dat de gewenste performance verbetering wordt gerealiseerd.

Ik nodig u uit de site verder te bekijken en kom op uw verzoek graag eens praten over uw uitdagingen en de support die wij daarbij kunnen leveren.

Met dank voor uw aandacht,

Peter Vos