Opleiding en Training

Training

Opleiding en training wordt bij uitstek toegepast om mensen te laten leren en hun vaardigheden aan te scherpen, met als doel een nog betere bijdrage te kunnen leveren aan de doelen van de organisatie. De toepassing van het nieuwe denken of gedrag op zich leidt al tot een verandering. De werkterreinen zijn divers, de invulling is zeer praktisch en staat altijd in relatie tot de gewenste verandering die van te voren is vastgesteld met de opdrachtgever en de deelnemers.

De opleidingen richten zich op de visievorming, veelal interne- en externe klantgerichtheid, procesperformance en kwaliteitsontwikkeling. De trainingen zijn gericht op persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerken, management en leidinggeven. Binnen dit werkterrein ontwikkelden we vele modules en programma’s die situatie afhankelijk toegespitst worden op de individuele leerwensen van onze deelnemers.

De opleiders en trainers werken altijd vanuit de deelnemer met zijn of haar leerproces, en niet vanuit het “boek”.