Individueel Performance Systeem

Individueel Performance Systeem

IPS stelt u in staat om eenvoudig een uitgebreid individueel beoordelings- en competentiesysteem in te richten.

Deze module registreert de afspraken gemaakt tijdens het planningsgesprek aan het begin van een periode, vervolgens de resultaten van het voortgangsgesprek en daarna de uitkomsten van de beoordeling. Tevens legt u het benodigde opleidingsbudget vast als gevolg van de uitkomsten van de besprekingen en het Persoonlijk Ontwikkelplan. U kunt overzichten opvragen van allerlei relevante gegevens, zoals totaal overzichten van alle medewerkers, per afdeling op scores, etc.

De module is laagdrempelig en daarmee ook geschikt voor organisaties die willen starten met een functionerings- en beoordelingssysteem. Geen verborgen papieren dossiers meer, maar volledige transparantie van gegevens. Dit laatste uiteraard goed beveiligd met afgeschermde en ingestelde rechten.

Ook beschikt u over de mogelijkheid om ondertekende verslagen van de gesprekken, personeelsdossiers en arbeidscontracten in te lezen en te koppelen aan het Individueel Performance Systeem. Uw medewerkers kunt u daarnaast de mogelijkheid bieden om hun eigen digitale personeelsdossier en beoordelingen in te laten zien. Hieronder ziet een overzicht van een afdeling waarin opgenomen is wanneer de laatste beoordeling heeft plaatsgevonden, wat het gereserveerde opleidingsbudget was en wat de score is geweest.

ips 1

Het competentie- en functieperformance systeem kent een wegingsmethodiek waardoor de “zwaarte” van verschillende competenties door u kunnen worden ingericht. Beoordelingen kunnen vervolgens zichtbaar gemaakt worden op individueel niveau, maar ook op afdelings- en/of organisatieniveau. Hierdoor wordt een transparant systeem verkregen en krijgt u inzichtelijk bij welke afdelingen of medewerkers het noodzakelijk is om verbeteringen door te voeren en zo nodig ¬†opleiding en training in te zetten.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een “opengeklapt” onderdeel van een beoordeling. Er worden twee onderdelen van de vastgestelde performance beoordeeld, managen en leidinggeven. Door het gesprek op te bouwen aan de hand van de onderliggende competenties en deze in relatie tot de functie performance te waarderen ontstaat een gewogen gemiddelde (de 4 op de vijfpuntschaal). Het systeem telt voor u automatisch door wat de totale score op een tienpuntschaal is geworden.

ips 2

Ook de competentie bibliotheek is eenvoudig aan te vullen of te wijzigen. Alle relevante documenten zijn opgeslagen, desgewenst vult u het dossier nog aan met verslagen, diploma’s, correspondentie, etc. De algemene zoekfunctie brengt u snel bij de gewenste informatie. Geen papieren meer, alles digitaal en een printje maken is altijd mogelijk.