Consultancy

consulting

De consultancy activiteiten richten zich vooral op situaties m.b.t. het veranderen van werkwijze, procesuitvoering en cultuurverandering. Het adviseren daarbij is slechts een klein onderdeel. Het begeleiden en ondersteunen van de gewenste implementatie is onze “core” activiteit. We ondersteunen dan het management, het kader en alle medewerkers bij het realiseren van de gewenste verandering.

De harde kant van de verandering wordt daarbij nauwkeurig in kaart gebracht en vastgelegd in een projectplan dat voorziet in een plan van aanpak, de rol van alle betrokkenen, de voorspelbare acties en de beoogde tijdlijn.

Ieder verandertraject is anders, maar het zijn wel altijd de mensen die het moeten doen! Het informeren, enthousiasmeren en blijvend motiveren behoeft dan ook veel aandacht. De trainers en opleiders zijn dan ook nauw betrokken bij de uitvoering. Ze verzorgen samen met de consultants de workshops, de informatie bijeenkomsten en trainingen die nodig zijn om de veranderingen succesvol door te voeren. Deze werkwijze verklaart dan ook de aanvulling Performance Development. We zijn altijd bezig de performance van mens en organisatie te verbeteren in een richting die door onze klant aangegeven is!

Het spreekt voor zich dat de consultants ingezet door V+P uiterst professioneel en ervaren zijn.