Coaching

Coaching

De coaching wordt als aparte rubriek omschreven omdat er in de veranderprogramma’s vaak veel aandacht moet zijn voor een ondersteuning bij visievorming, zelfinzicht en samenwerking.

Veelal zijn dit geen eenmalige acties maar vraagt de verandering om een wezenlijk andere kijk op de wijze van werken en de rol van een ieder daarbij.

Het is onze ervaring dat de key-players sterk meegenomen moeten worden, juist omdat zij vaak verantwoordelijk waren voor de bestaande situaties. Zorg en aandacht is nu van groot belang. Dit geldt ook voor de, veelal nieuw samengestelde, teams. Zij moeten de effectiviteit van hun team vaststellen en ontwikkelen. Middels moderne onderzoekmethoden stellen we vast waar de werkterreinen voor de teamleden liggen en ondersteunen we hen bij het succesvol toepassen van, veelal, aangescherpte vaardigheden.